Tjänster

Samtalsterapi 

I samtalsterapi möts klienten och terapeuten för att hjälpas åt att få klientens liv åter i balans. I terapirummet får klienten se över de känslor och tankar eller andra faktorer som kan vara ett hinder i deras liv. Vanligt förekommande ämnen som behöver bearbetas kan vara förluster, oro, ångest, stress, sorg, utmattning eller trauman av olika slag.

Det finns inga dumma frågor och det finns heller inget ämne som inte lämpar sig att prata om vid samtalsterapi. Det är upp till klienten själv att avgöra vad denne behöver stöttning med. Samtalsterapeuten å andra sidan, har till uppgift att lyssna, förstå och ställa frågor för ökad förståelse. Tankar och känslor som klienten har kan ha sitt ursprung i något annat än vad klienten själv tror.

Målet med samtalsterapin är att klienten själv ska få en ökad förståelse för sitt mående och även få de verktyg som denne behöver för att framöver själv hantera sina problem på egen hand. I terapi utgår vi från konkreta situationer "här och nu" där du i dag upplever problem. 

Om du väljer att anlita mig kommer vi att undersöka tankar, känslor och beteenden. Du får hjälp att se vad som inträffar i dina "problemsituationer" och tillsammans finner vi sedan alternativa sätt att se på och hantera dessa.

Tryggheten och tilliten i terapin byggs upp i en jämbördig dialog mellan dig som klient och mig som terapeut, där vi båda är aktiva och samarbetar. Du är expert på ditt liv och dina problem. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter.

I terapin ingår också hemuppgifter som vi kommer överens om och som du genomför mellan sessionerna. De kan ex. bestå av att registrera eller testa tankar och beteenden. Syftet är att du själv på det sättet fortsätter med och effektiviserar det arbete som vi påbörjat under sessionerna.

Terapins längd är individuell varierar beroende på vad du vill arbeta med och vilka mål du vill uppnå. Varje session är 45 minuter lång om du inte önskar en kortare eller lite längre stund.Hjälp och stöd på vägen

När du kontaktar mig, via telefon eller mail, så bestämmer vi tid för ett första bedömningssamtal. Vi startar med ett inledande samtal där vi börjar på att lära känna varandra och jag hjälper dig att kartlägga dina svårigheter och resurser. Du får också en introduktion i det kognitiva arbetssättet. 

Om du efter detta samtal bestämmer dig för att boka några terapisamtal sätter vi tillsammans upp de mål som du vill nå. Du bestämmer detta helt själv. 

Alla kan och har rätt att må bra, oberoende situation i livet.

Utbildning, handledning & föreläsningarOm man inte vill gå i regelrätt terapi kan jag erbjuda stödsamtal vid stunder som känns svåra. Jag kan också erbjuda motiverande samtal för att hjälpa dig att öka din motivation för att till exempel komma igång med fysisk aktivitet, sluta röka eller något annat som du önskar men inte riktigt uppnår i dagsläget.
Min hjärtefråga är hur mycket fysisk aktivitet gynnar vår psykiska hälsa vilket jag föreläser om på ett grundläggande och lättförståeligt sätt.
I min roll som fysioterapeut genomför jag även utbildningar i belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Föreläsningar/utbildningar kan ske både fysiskt på plats och digitalt.

Om du, ditt företag eller din arbetsplats är nyfiken på vad jag kan göra för er, kontakta mig gärna. Jag gör allt jag kan för att möta era behov och om jag inte tror att jag är rätt person hjälper jag er gärna vidare.